Ohlášení stavby a potřebná dokumentace

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášení stavby a potřebná dokumentace

V tomto článku si řekneme veškeré informace o ohlášení stavby. Nejprve však čtěte, jaký je rozdíl mezi ohlášení stavby a stavebním povolením.

V prvé řadě začneme s ohlášením stavby. To se vztahuje pouze na rodinné domky, která mají zastřešenou plochu 150 m2, tyto stavby musí mít také minimálně jedno podzemní podlaží, které je do hloubky 3 metrů, součastně musí mít stavba dvě nebo více nadzemních podlaží či podkroví.

Celá stavba také musí mít souhlas respektive musí být v souladu s územně planovanou dokumentací.

Když se zde začneme bavit o samotné dokumentaci, tak ta musí obsahovat doklad o právu k samotnému pozemku dané stavby a to jen pouze pokud to nejde ověřit v celé databázi katastru nemovitostí.

Pokud pro celé ohlášení využijete vašeho zástupce, tak tento zástupce musí mít neprodleně plnou moc k samotnému jednání v neposlední řadě je potřeba doložit veškerý seznam s adresy vlastníků sousedních staveb.

Samořejmostí je také doklad, na kterém bude uvedeno, že vlastníci sousedních staveb byli plně informování o celkovém stavebním záměru.

Pokud se na ohlášení stavby podíváme ze strany stavebníka, tak zjistíme, že tento stavebník má ze zákona povinnost k odbornému dozoru na celkový proces stavby. To znamená, že je potřeba také doložit potvrzení o jeho kvalifikaci.

Další věcí co musíte neprodleně předložit je souhlas od vlastníků sítí, tento souhlas musí být vyřízen ještě před samotném napojení stavby k vodě, plynu, elektřině a tak dále.

Veškeré ohlášení je plně bez poplatků, nezapomeňte, že vše musí být vyřízeno nejpozději do 40 dnů, dokončení samotné stavby úplně postačí pouze oznámit stavebnímu úřadu.

Zajímá vás, k čemu je potřeba stavební povolení?

To potřebujete pro stavbu, která přesahuje svými rozměry samotnou stavbu, ke které stačí pouze ohlášení.