Pozemní stavby

V tomto článku si řekneme zajímavé informace o pozemních stavbách.

V první řadě si řekneme přesnou definici pozemní stavby, pozemní stavby jde velmi jednoduše definovat, jsou to stavby například budov, domů, ploch a různých objektů.

Základem této činnosti je navrhovat takzvané užitečné realizace staveb, které musí být vytvořeny k činnosti, ke které je daná stavba navrhovaná.

Další velmi důležitou věcí, je vysoká kvalita celé stavby respektive stavba by měla být zajištěná po celou dobu životnosti objektu.

To znamená, že celá estetika a architertura musí splňovat veškeré požadavky na celé prostředí především k okolí daného objektu.

Protože se musí vždy tohoto dosáhnout, tak je potřeba splnit velkou škálu požadavku tak, aby bylo vše vyvážené.

K tomu je potřeba navrhnout kontrukci co nejpřesněji, aby splňovala veškeré požadavky například architektonické, požadavky ekologické, požadavky protipožární ochrany, požadavky fyzikální a tak dále…

Veškeré pozemní stavby jde velmi jednoduše rozdělit do čtyř skupin.

První skupinou jsou: Stavby pro bydlení

Zde nalezneme například obytné domy nebo také různé chaty či rekreační domy.

Druhou skupinou jsou: Občanské stavby

V této skupině nalezneme o mnohem více podskupin, občanské stavby jsou stavby pro sociální péči například nemocnice.

Jmenovitě do této skupiny patří: sportovní stavby ( například: různe haly, stadióny nebo také hřiště)

Školské stavby ( například: mateřské školy, školy, speciálni školy )

Administrativní budovy.

Veškeré budovy či objekty pro dopravu ( například: nádraží, letiště, zastávky)

Stavby pro obchod ( například: různé obchodní domy, hospody, restaurace )

Kulturní stavby( například: kina, různé vystaviště nebo kostely )

Další skupinou jsou průmyslové stavby, sem patří pouze výrobní haly.

a úplně poslední skupinou jsou zemědělské stavby, sem patří různé stáje, skleníky a sklady.

Chystáte se začít podnikat v oblasti realit? Přečtěte si návod jak založit realitní kancelář.